prusyaria.wordpress.com

Saturday, December 29, 2012

Al Qur'an Menjawab


Kenapa Aku Diuji?

QS Al Ankabut: 2-3
"Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan "Kami telah beriman" sedangkan mereka tidak diuji lagi. 
Dan Sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta"

Kenapa Aku Tidak Mendapat Apa yang Aku Inginkan?

QS Al Baqoroh: 216
"Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui"

Kenapa Ujian Seberat ini?

QS  Al Baqoroh: 286
"Allah tidak membebani sesorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya"

Kenapa Frustasi?

QS Ai Imran: 139
"Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah bersedih hati, padahal kamulah orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang yang beriman"

Bagaimana Aku Harus Menghadapinya?

QS Al Baqoroh: 45
"Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan jalan sabar dan mengerjakan sholat, dan sesungguhnya sholat itu amatlah berat kecuali bagi orang-orang yang khusuk. Tiada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah semata"

Apa yang Aku Dapat?

QS At Taubah: 111
"Sesungguhnya allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri, harta mereka dengan memberikan jannah untuk mereka"

Kepada Siapa Aku Berharap?

QS At Taubah: 129
"Cukuplah Allah bagiku, Tidak ada Tuhan selain dari Nya. Hanya kepada Nya aku bertawakkal"

Aku Tak Sanggup

QS Yusuf: 12
"Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir" 
   

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for Blogger, Wordpress ...

Al Qur'an Menjawab


Kenapa Aku Diuji?

QS Al Ankabut: 2-3
"Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan "Kami telah beriman" sedangkan mereka tidak diuji lagi. 
Dan Sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta"

Kenapa Aku Tidak Mendapat Apa yang Aku Inginkan?

QS Al Baqoroh: 216
"Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui"

Kenapa Ujian Seberat ini?

QS  Al Baqoroh: 286
"Allah tidak membebani sesorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya"

Kenapa Frustasi?

QS Ai Imran: 139
"Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah bersedih hati, padahal kamulah orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang yang beriman"

Bagaimana Aku Harus Menghadapinya?

QS Al Baqoroh: 45
"Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan jalan sabar dan mengerjakan sholat, dan sesungguhnya sholat itu amatlah berat kecuali bagi orang-orang yang khusuk. Tiada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah semata"

Apa yang Aku Dapat?

QS At Taubah: 111
"Sesungguhnya allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri, harta mereka dengan memberikan jannah untuk mereka"

Kepada Siapa Aku Berharap?

QS At Taubah: 129
"Cukuplah Allah bagiku, Tidak ada Tuhan selain dari Nya. Hanya kepada Nya aku bertawakkal"

Aku Tak Sanggup

QS Yusuf: 12
"Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir"