prusyaria.wordpress.com

Thursday, August 9, 2012

Perkara Perkara Yang Diridhai dan Dibenci

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, bahwasanya Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wa sallam  bersabda:

‫إِنَّ اللهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلاَثًا وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلاَثًا: فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوْهُ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَلاَ تَفَرَّقُوْا، وَأَنْ تَنَاصَحُوْا مَنْ وَلاَّهُ اللهُ أَمْرَكُمْ، - وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلاَثًا - قِيْلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ‬

"Sesungguhnya Allah ridha untuk kalian tiga perkara dan benci untuk kalian tiga perkara:
(1). Allah ridha untuk kalian agar kalian beribadah kepada-Nya dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun
(2). Agar kalian seluruhnya berpegang teguh dengan agama Allah dan janganlah kalian berpecah belah.
(3). Hendaklah kalian saling memberikan nasehat kepada orang-orang yang mengurusi urusan kalian (yakni penguasa kaum muslimin).

Dan Allah benci untuk kalian tiga perkara- :
(1). Qiila wa Qaal (dikatakan dan katanya),
(2). banyak meminta & bertanya, dan
(3). menyia-nyiakan harta." 

(HR. Muslim dalam Shahiih-nya Kitaabul Aqdhiyaa` Baab An-Nahyu 'an Katsratil Masaa`il  no.1715, Al-Imam Malik dalam Al-Muwaththa` Kitaabul Kalaam Baab Maa Jaa`a fii Idhaa'atil Maal no.20, dan Al-Imam Ahmad 2/367)

Live from BlackBerry® on AHA - I like it!

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for Blogger, Wordpress ...

Perkara Perkara Yang Diridhai dan Dibenci

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, bahwasanya Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wa sallam  bersabda:

‫إِنَّ اللهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلاَثًا وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلاَثًا: فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوْهُ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَلاَ تَفَرَّقُوْا، وَأَنْ تَنَاصَحُوْا مَنْ وَلاَّهُ اللهُ أَمْرَكُمْ، - وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلاَثًا - قِيْلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ‬

"Sesungguhnya Allah ridha untuk kalian tiga perkara dan benci untuk kalian tiga perkara:
(1). Allah ridha untuk kalian agar kalian beribadah kepada-Nya dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun
(2). Agar kalian seluruhnya berpegang teguh dengan agama Allah dan janganlah kalian berpecah belah.
(3). Hendaklah kalian saling memberikan nasehat kepada orang-orang yang mengurusi urusan kalian (yakni penguasa kaum muslimin).

Dan Allah benci untuk kalian tiga perkara- :
(1). Qiila wa Qaal (dikatakan dan katanya),
(2). banyak meminta & bertanya, dan
(3). menyia-nyiakan harta." 

(HR. Muslim dalam Shahiih-nya Kitaabul Aqdhiyaa` Baab An-Nahyu 'an Katsratil Masaa`il  no.1715, Al-Imam Malik dalam Al-Muwaththa` Kitaabul Kalaam Baab Maa Jaa`a fii Idhaa'atil Maal no.20, dan Al-Imam Ahmad 2/367)

Live from BlackBerry® on AHA - I like it!