prusyaria.wordpress.com

Tuesday, April 3, 2012

Sesungguhnya Allah Bersama Kita

INNALLAHA MA'ANA
(Sesungguhnya Allah bersama kita)

1.Allah akan bersama orang yang tertimpa musibah, sepanjang ia bersabar.
2.Allah akan bersama orang yang miskin, sepanjang ia berusaha.
3.Allah akan bersama orang yang berjuang, sepanjang ia bertawakal.
4.Allah akan bersama orang yang berilmu, sepanjang ia mengajarkan.
5.Allah akan bersama orang yang tertindas, sepanjang ia mengadu.
6.Allah akan bersama orang yang berhutang, sepanjang ia niat membayar.
7.Allah akan bersama orang yang tidur, sepanjang ia berdoa.
8.Allah akan bersama orang yang kaya, sepanjang ia dermawan.
9.Allah akan bersama orang yang berbisnis, sepanjang ia berdzikir.
10.Allah akan bersama orang yang kalah, sepanjang ia tidak mengeluh.

Kemenangan sesungguhnya, ketika kita tidak frustasi menghadapi masalah....

Kekalahan terbesar adalah ketika kita putus asa menghadapi persoalan.....

Dan berkatalah seperti ucapan Rasulullah saw kepada Abu Bakar :
"INNALLAHA MA'ANA...!"
"Sesungguhnya Allah bersama kita...!"


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for Blogger, Wordpress ...

Sesungguhnya Allah Bersama Kita

INNALLAHA MA'ANA
(Sesungguhnya Allah bersama kita)

1.Allah akan bersama orang yang tertimpa musibah, sepanjang ia bersabar.
2.Allah akan bersama orang yang miskin, sepanjang ia berusaha.
3.Allah akan bersama orang yang berjuang, sepanjang ia bertawakal.
4.Allah akan bersama orang yang berilmu, sepanjang ia mengajarkan.
5.Allah akan bersama orang yang tertindas, sepanjang ia mengadu.
6.Allah akan bersama orang yang berhutang, sepanjang ia niat membayar.
7.Allah akan bersama orang yang tidur, sepanjang ia berdoa.
8.Allah akan bersama orang yang kaya, sepanjang ia dermawan.
9.Allah akan bersama orang yang berbisnis, sepanjang ia berdzikir.
10.Allah akan bersama orang yang kalah, sepanjang ia tidak mengeluh.

Kemenangan sesungguhnya, ketika kita tidak frustasi menghadapi masalah....

Kekalahan terbesar adalah ketika kita putus asa menghadapi persoalan.....

Dan berkatalah seperti ucapan Rasulullah saw kepada Abu Bakar :
"INNALLAHA MA'ANA...!"
"Sesungguhnya Allah bersama kita...!"